ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2021-03_bb

Dam_2021-03_sk

Dam_2021-03_snr

Dam_2021-03_vrk

Dam_2021-03_ur

Dam_2021-03_srd

Dam_2021-03_clb

Dam_2021-03_blg

Dam_2021-03_rpb

ชื่อเขื่อน เดือนมีนาคม 2564
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
4,748.25  
4,045.02  
11,979.02  
3,877.65  
1,006.74  
1,252.00  
73.20  
1,166.72  
3,431.11  
35.27  
42.53  
67.51  
43.77  
41.41  
63.67  
44.70  
80.22  
60.85  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.