ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2018-08_bb

Dam_2018-08_sk

Dam_2018-08_snr

Dam_2018-08_vrk

Dam_2018-08_ur

Dam_2018-08_srd

Dam_2018-08_clb

Dam_2018-08_blg

Dam_2018-08_rpb

ชื่อเขื่อน เดือน สิงหาคม 2561
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
8,184.13 
7,254.17 
16,092.47 
8,351.85 
666.26 
1,252.00 
102.12 
721.96 
4,867.52
60.79
76.28
90.69
94.26
27.40
63.67
62.36
49.64
86.32

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.