ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

Dam_2021-06_bb

Dam_2021-06_sk

Dam_2021-06_snr

Dam_2021-06_vrk

Dam_2021-06_ur

Dam_2021-06_srd

Dam_2021-06_clb

Dam_2021-06_blg

Dam_2021-06_rpb

ชื่อเขื่อน เดือนมิถุนายน 2564
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
4,088.61  
3,301.26  
11,137.24  
3,573.20  
866.88  
1,176.73  
105.33  
939.91  
3,221.08  
30.37  
34.71  
62.76  
40.33  
35.65  
59.84  
64.32  
64.63  
57.12  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.