ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.

ชื่อเขื่อน เดือน มกราคม 2561
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนบางลาง
เขื่อนรัชชประภา
9,939.39
7,274.65
15,434.41
6,501.24
1,790.97
1,401.99
1,348.19
4,342.46
73.83
76.49
86.98
73.38
73.66
71.29
92.70
77.01

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.