Black Ribbon

031.jpg

ข่าวสื่อมวลชน

กฟผ. เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสนับสนุนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

20171020 PRE01 01

         กฟผ. ประสาน กฟภ. กฟน. เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ เพื่อสนับสนุนให้การพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจและเตรียมความพร้อมในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ ในช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิง

         พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และสถานที่จัดงานของทุกจังหวัด ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560

         สำหรับพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการพระราชพิธี กฟผ. ได้เตรียมโรงไฟฟ้าหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมเตรียมระบบส่งและจุดจ่ายไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกอกน้อย สถานีไฟฟ้าแรงสูงธนบุรีใต้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงพระนครเหนือ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงลาดพร้าว เพื่อดูแลความความเรียบร้อยในการจ่ายไฟฟ้า โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจบำรุงรักษาประจำการทุกจุดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง กฟน. ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 32 ชุด กรณีฉุกเฉิน กระจายรอบบริเวณจัดการพระราชพิธี ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 25,600 เมกะวัตต์ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้จัดการพระราชพิธีจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งได้วางแผนและเตรียมการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว

         “กฟผ. จะดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ตลอดช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการจัดการพระราชพิธีและอำนวยความสะดวกให้แก่ พี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้ร่วมถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วประเทศ” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

กฟผ. รวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดทางเท้า หน้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. – ท่าเรือพระราม 7 เป็นสาธารณประโยชน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

 

20171018 PRE01 01

         กฟผ. ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดทางเท้าระหว่างหน้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. - ท่าเรือพระราม 7 เตรียมประดับดอกไม้สีเหลืองในหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ แทนความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

         วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับประชาชนจิตอาสา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทำความสะอาดทางเท้าและประดับตกแต่งดอกไม้สีเหลืองบริเวณหน้า กฟผ. สำนักงานใหญ่ จนถึงท่าเรือพระราม 7 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

20171018 PRE01 02

         นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า จิตอาสา กฟผ. และชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ กฟผ. ร่วมทำความดีโดยการทำความสะอาดทางเท้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา ซึ่ง กฟผ. ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่สละเวลามารวมพลังทำกิจกรรมในวันนี้ และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำความดีด้วยใจอาสาอย่างต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่ารูปแบบหรือสถานที่ใดก็ตาม ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 และเพื่อแทนคุณแผ่นดิน

         “ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยทุกคนต่างอยู่ในความโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่นี้ นอกจากความเศร้าแล้ว เรายังได้เห็นความเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจของประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึง กฟผ. ซึ่งได้ร่วมกับชุมชนรอบเขต เขื่อน โรงไฟฟ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยเช่นกัน” รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าว

         

20171018 PRE01 03

         นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสามาโดยตลอด เริ่มจากการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ การบริการย้อมผ้าดำอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนเพื่อถวายความอาลัย การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ภายใต้โครงการ “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” นอกจากนี้ พนักงาน กฟผ. และชุมชนในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. เขื่อน โรงไฟฟ้า เหมือง และเขตปฏิบัติการทั่วประเทศ ยังร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองรวม 333,800 ต้น และดอกไม้สีเหลืองอื่น ๆ อาทิ ดอกปอเทือง ดอกถั่วบราซิล ดอกกระดุมทอง ดอกเดซี่ โดยเฉพาะที่ กฟผ.แม่เมาะ มีทุ่งดอกปอเทืองถึง 50 ไร่ และทุ่งดอกบัวตองอีก 400 ไร่ ซึ่งดอกไม้ทั้งหมดจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม เสมือนตัวแทนความจงรักภักดีของพนักงาน กฟผ. และปวงชนชาวไทยทุกคน