Black Ribbon

 

กฟผ. ทุ่มงบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาท พัฒนาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมในพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

กฟผ. ทุ่มงบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาท พัฒนาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมในพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย

48 ปี กฟผ. ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลกสู่ Energy 4.0 มุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ พร้อมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

48 ปี กฟผ. ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลกสู่ Energy 4.0 มุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ พร้อมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

“ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ”

ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ


กฟผ. และ สอศ. สานต่อความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. และ สอศ. สานต่อความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็น (ค.2) EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4-7 กลางเดือนมิถุนายนนี้

กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็น (ค.2) EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4-7 กลางเดือนมิถุนายนนี้

k2 maemoh banner