กฟผ. ร่วมกับกระทรวงการคลัง ห่วงใยประชาชน มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีปัญหาสายตาฟรี ภายใต้โครงการแว่นแก้ว “ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต”

11 November 2023

         นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสมปอง บุณยโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี กฟผ. ส่งมอบแว่นตาแก่นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการแว่นแก้ว “ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต” จำนวน 200 อัน เพื่อมอบให้ชาวบ้านในบริเวณชุมชนรอบวัดจันทวงศาราม (กลาง) ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างโอกาส พัฒนาอาชีพ สู่เศรษฐกิจชุมชน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้มีปัญหาด้านสายตาให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดจันทวงศาราม (กลาง) ซอยลาดพร้าว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Skip to content