กฟผ. คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 ตอกย้ำการเป็นองค์การโปร่งใส ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล

20 November 2023

         นางสาวชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สะท้อนถึงความยึดมั่นบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

         ที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลองค์กรโปร่งใส 1 ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 2 ครั้ง ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง ควบคู่กับการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

Skip to content