กฟผ. ร่วมกับพันธมิตร ออกหน่วย “โครงการแว่นแก้ว” หน่วยที่ 527 บริการตรวจวัดสายตาประชาชน จ.เชียงราย

5 February 2024

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โครงการแว่นแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) ร่วมกับ ธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัดและพันธมิตร ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเคลื่อนที่ ครั้งที่ 527 ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาด้านสายตาใน จ.เชียงราย ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี แห่งไร่เชิญตะวัน นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน นายพัฒนพงศ์ สุวรรณธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมต้อนรับ มีประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี แห่งไร่เชิญตะวัน ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับฟังด้วย

         การจัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 527 กฟผ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายสมศักดิ์ ธนไพศาลพิพัฒน์ ประธานกลุ่มบริษัท BSV ผู้แทนวิศวะจุฬาฯ รุ่น 2517 คุณสายพิณ พหลโยธิน บริษัท ทีซี ฟาร์มา-เคม จำกัด บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รุ่น 2516 ร้านคอฟฟี่บีนส์บายดาว ครอบครัวปางพุฒิพงศ์และเครือข่าย

         สำหรับโครงการแว่นแก้วนั้น กฟผ. ได้ดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนแว่นตาให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Skip to content