กฟผ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพลังงาน เปิดเวที “THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM”

15 February 2024

         วานนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM” และ ปาฐกถากิตติมศักดิ์ หัวข้อ “จุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมงาน ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

         งานสัมมนาด้านพลังงาน “THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM” ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาการพลังงาน (สวพน.) และสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) เป็นงานสัมมนาระดับประเทศ โดยมี กฟผ. และภาคีเครือข่ายพลังงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทาง และมุมมองมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานไทย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของประเด็นด้านพลังงานที่สำคัญ อันนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานจากระดับองค์กรสู่การจัดการเชิงองค์รวมระดับประเทศ เพื่อสร้างสมดุลการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

         ภายในงานมีการเสวนา “ทิศทางพลังงานไทยปี 2567” โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Skip to content