จังหวัดปทุมธานี – กฟผ. ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่และโครงการแว่นแก้ว มุ่งส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชน อ.ลาดหลุมแก้ว

7 March 2024

         เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด และพันธมิตร จัดกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และโครงการแว่นแก้ว ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเคลื่อนที่ ให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายบุญมา พูชิน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน นางดุจฤดี มัจฉริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย นางสุฑามาศ กาญจนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน นายสามารถ ทองสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง นายเกรียงไกร ปิยะธำรงชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน – สถานีไฟฟ้า นายอนันต์ชัย เนียมกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน – ที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนคลองบางโพธิ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

         นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่และโครงการแว่นแก้ว เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปากและปัญหาทางด้านสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหวังว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

         นายบุญมา พูชิน กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และดำเนินการจัดส่งไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการดำเนินภารกิจหลัก เพื่อความสุขของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแว่นแก้ว โดยฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. ซึ่งดำเนินการออกหน่วยบริการให้กับประชาชนร่วมกับพันธมิตรมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน คิดเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี มีผู้ใช้บริการแล้วเกือบ 3 แสนราย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน

         ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องประชุมให้แก่โรงเรียนคลองบางโพธิ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดย ฝ่ายที่ดิน กฟผ. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน

Skip to content