3 การไฟฟ้าส่งต่อความห่วงใย ร้อนนี้เย็นใจ กับเทคนิคประหยัดไฟแบบง่าย ๆ

27 March 2024

          3 การไฟฟ้า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งต่อความห่วงใย ร้อนนี้เย็นใจ กับเทคนิคประหยัดไฟแบบง่าย ๆ ที่คุณเองก็ทำได้

– เปิดประตูหน้าต่างระบายความร้อนก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากเกินไป

– เปิดเครื่องปรับอากาศ 26 ºc แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24 ºc ให้เปิดพัดลมช่วย

– ล้างเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

– ไม่เปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ และควรจัดของในตู้เย็นให้เป็นระเบียบ

– ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

– ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อม ๆ กัน เพราะนอกจากจะกินไฟแล้ว ยังเพิ่มความร้อนภายในห้องอีกด้วย

–  เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5

          ด้วยความปรารถนาดีจาก 3 การไฟฟ้า แนะช่องทางติดต่อ ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับหน่วยงาน MEA ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, X: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130

          สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านระบบจำหน่ายกับหน่วยงาน PEA ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ PEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA, X: @pea_thailand รวมถึง PEA Contact Center โทร. 1129

          ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านระบบผลิต จัดหา และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ได้ที่ ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, Line : @EGAT, X : @EGAT_Official รวมถึง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416

Skip to content