รมว.พลังงานมอบนโยบาย กฟผ. เน้นย้ำดูแลประชาชน ค่าไฟเป็นธรรมแนะเร่งแก้ไขกฎหมายรองรับธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

28 March 2024

         ‘พีระพันธุ์’​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบาย กฟผ. เน้นย้ำการเป็นกลไกของรัฐช่วยดูแลประชาชน ค่าไฟเป็นธรรม พร้อมแนะเร่งแก้ไข พ.ร.บ. กฟผ. รองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

         วานนี้ (27 มีนาคม 2567) นายพีระพันธุ์​ สาลีรัฐ​วิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมมอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายประเสริฐ ​สินสุข​ประเสริฐ​ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. นาย​เทพ​รัตน์ เทพ​พิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

         นายพีระพันธุ์​ สาลีรัฐ​วิภาค​ รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย กฟผ. เน้นย้ำการเป็นกลไกของรัฐในการช่วยดูแลประชาชนให้มีค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็นธรรมพร้อมขอบคุณ ​กฟผ. ที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวง​พลังงานและรัฐบาล​โดยเฉพาะ​ช่วยดูแลค่าไฟฟ้า อย่างไรก็ตามสำหรับค่าไฟฟ้าในงวดถัดไปเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนที่ กฟผ. สามารถนำไปทยอยชำระหนี้ได้ทุกเดือน

         นอกจากนี้ ในฐานะที่ กฟผ. เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากถึง 67% จึงเห็นว่า กฟผ. น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Pool Manager) ในภาพรวม เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้พลังงาน

         ส่วนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ กฟผ. ทั้งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และพระราชกฤษฎีกา​กำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2512 เห็นควรให้เร่งแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เร่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน กฟผ. เพื่อรวบรวมประเด็นที่ต้องแก้ไข และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

         หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมศูนย์การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center) ศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center)เพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน รวมถึงเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ

Skip to content