โครงการแว่นแก้วมอบแสงสว่างให้ดวงตา เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่นนทบุรีและกรุงเทพฯ กว่า 1,000 คน

4 April 2024

         นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสายตาประกอบแว่นในโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 531 สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาในพื้นที่ อ.บางกรวย อ.ไทรน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี และ เขตบางพลัด เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 คน ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

         โครงการแว่นแก้ว เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา และ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านสายตามาแล้วถึง 285,561 คน

Skip to content