กฟผ. เปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยแม่ท้อและโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกระเสียว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการประกวดราคางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยแม่ท้อ (HMT-H1)จังหวัดตากขนาดกำลังผลิต 1.25 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกระเสียว (KRS-H1)จังหวัดสุพรรณบุรีขนาดกำลังผลิต 1.50 เมกะวัตต์

ขายเอกสารประกวดราคา : HMT-H1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566- 15 มกราคม 2567

                                    KRS-H1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566-15 มกราคม 2567

กำหนดยื่นซองประกวดราคา : HMT-H1 : วันที่ 25 เมษายน 2567

                                        KRS-H1 :วันที่ 24 เมษายน 2567

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ.

ข้อมูลเพิ่มเติม : HMT-H1 : https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/main/2932

                     KRS-H1 : https://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/main/2931

โทรศัพท์ : (662) 433 9774

อีเมล์ : ned_pro@egat.co.th

Skip to content