ประมวลภาพงานแสดงความยินดีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 16

คลิกเพื่อรับชมประมวลภาพ งานแสดงความยินดีผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 – คุณ เทพรัตน์ เทพพิทักษ์
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. ระหว่างเวลา 8.30 – 11.00 น.

Skip to content