โครงการพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า ลำห้วยเหนือเขื่อนจุฬาภรณ์ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำพรมนั้น เป็นลำห้วยใหญ่มีน้ำไหลตลอดปีและมีปริมาณน้ำมากในฤดูฝน ควรศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาก่อสร้างเขื่อนหรือฝายขนาดเล็ก ปิดกั้นบริเวณตอนบนของลำห้วย แล้วชักน้ำไปลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์เพื่อเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรง ไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ กฟผ. จึงได้ทำการสำรวจและศึกษารายละเอียดตามแนวทางพระราชดำริ พบว่ามีความเหมาะสม โดยจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ประมาณปีละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้การผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี กฟผ. ได้เริ่มก่อสร้างโครงการก่อสร้าง “เขื่อนพรมธารา” ขึ้นทางฝั่งซ้ายของเขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะห่างประมาณ 500 เมตร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525

Skip to content