เตือนภัย! อย่าหลงกลมิจฉาชีพ ปลอมเว็บไซต์ กฟผ. แอบอ้างชวนลงทุนกองทุนพลังงานหมุนเวียน

          น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมีการส่ง SMS หรืออีเมลหลอกลวง โดยแนบลิงก์ปลอมเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างแนบเนียน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อและได้รับความเสียหาย ล่าสุดกรณีเว็บไซต์ กฟผ. ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพเลียนแบบลิงก์และนำไปแอบอ้างด้วยเช่นกัน โดยคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้รับแจ้งการตรวจพบการเลียนแบบเว็บไซต์ กฟผ. URL: hxxps://www.egat[.]group/#/ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ผ่านระบบรับแจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งแสดงข้อความเชิญชวนพนักงานหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกองทุนพลังงานหมุนเวียน และภายในหน้าเว็บไซต์มีการเลียนแบบ ลักษณะคล้ายคลึงกับ กฟผ. เพื่อทำให้ผู้หลงเชื่อกรอกข้อมูลหรือสมัครสมาชิก ซึ่งอาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลข บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสพนักงาน เป็นต้น

          ขอย้ำว่า กฟผ. ไม่มีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนพลังงานหมุนเวียน ไม่มีการชักชวนให้ลงทุนตามที่ผู้ไม่หวังดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด โดยขณะนี้ สกมช. ได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์เลียนแบบของ กฟผ. และระงับการให้บริการ Domain เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ดังกล่าว และยังส่งผลให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงของ กฟผ. ด้วย

          “กลโกงมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบที่จะหลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน พร้อมขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ ลิงก์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลในครอบครัวหรือประชาชนรับทราบ

          ทั้งนี้ หากพบเว็บไซต์หรือลิงค์ต่าง ๆ ที่น่าสงสัยว่าเป็นของ กฟผ. จริงหรือไม่ สามารถสอบถามและแจ้งข้อมูลได้ที่ กองปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล โทรศัพท์ 0 2436 4545 หรือ email: egatcert@egat.co.th”

Skip to content