โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

(จ.นครราชสีมา)

สถานที่ตั้ง & เดินทาง

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สร้างอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคอง ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 70 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ต่อเนื่องทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งสู่ จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาอยู่ทางซ้ายมือถัดจากสวนท้าวสุรนารี

ข้อมูลติดต่อ

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา : ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

โทรศัพท์ : 0 4422 2570 ถึง 4 ต่อ 2589

Skip to content