การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า – กราฟล่าสุด

เดือนมีนาคม 2567 ประเภทลูกค้า การจำหน่าย(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ รายได้การจำหน่าย(ล้านบาท) ร้อยละ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 5,212.12 26.55 16,865.83 26.41 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 13,690.34 69.72 44,817.46 70.18 ลูกค้าตรง 126.07 0.64 507.18 0.79 การไฟฟ้าลาว 446.49 2.27 986.76 1.55 การไฟฟ้ามาเลเซีย 40.62 0.21 206.09 0.32 การไฟฟ้ากัมพูชา 119.51 0.61 478.22 0.75 รวม 19,635.15 100.00 63,861.54 100.00 ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

lucidkarn@PR-EGAT

29 June 2021

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ. – กราฟล่าสุด

เดือนมีนาคม 2567 ชื่อเขื่อน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) ร้อยละ เขื่อนภูมิพล 7,535.64 55.98 เขื่อนสิริกิติ์ 4,430.28 46.59 เขื่อนศรีนครินทร์ 13,549.58 76.36 เขื่อนวชิราลงกรณ 5,713.83 64.49 เขื่อนอุบลรัตน์ 1,262.05 51.91 เขื่อนสิรินธร 1,219.38 62.01 เขื่อนจุฬาภรณ์ 59.97 36.63 เขื่อนบางลาง 1,174.54 80.76 เขื่อนรัชชประภา 3,980.31 70.59 ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

lucidkarn@PR-EGAT

29 June 2021

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด – กราฟล่าสุด

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. เดือนมีนาคม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.47 น. มีค่าเท่ากับ 32,508.20 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,658.30 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38           ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 21.41 น. มีค่าเท่ากับ 34,130.50 เมกะวัตต์ ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

lucidkarn@PR-EGAT

29 June 2021

ระบบส่งไฟฟ้า – กราฟล่าสุด

เดือนมีนาคม 2567 แรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) ความยาวสายส่งไฟฟ้า(วงจร-กิโลเมตร) ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง(สถานี) ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า(เมกะโวลต์แอมแปร์) ร้อยละ 500 9,001.192 23 25 11 49,949.61 36 300 23.066 – – – 388.02 – 230 15,641.341 40 89 37 72,700.01 53 132 8.705 – – – 133.40 – 115 14,702.624 37 123 52 15,660.66 11 69 18.800 – – – – – รวม 39,395.728 100 237 […]

lucidkarn@PR-EGAT

29 June 2021

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด – สถิติรายปี

ปี เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น / ลดลง 2512 638.10 – 2513 748.35 +17.28 2514 872.70 +16.62 2515 1,028.80 +17.89 2516 1,199.30 +16.57 2517 1,256.30 +4.75 2518 1,406.60 +11.96 2519 1,652.10 +17.45 2520 1,873.40 +13.40 2521 2,100.60 +12.13 2522 2,255.00 +7.35 2523 2,417.40 +7.20 2524 2,588.70 +7.09 2525 2,838.00 +9.63 2526 3,204.30 +12.91 2527 3,547.30 +10.70 2528 3,878.40 […]

lucidkarn@PR-EGAT

28 June 2021

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ – สถิติรายปี

(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) ปี ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ 2512 8,220 2513 10,932 2514 11,032 2515 13,399 2516 18,772 2517 14,184 2518 22,475 2519 16,811 2520 17,032 2521 22,784 2522 15,339 2523 20,413 2524 24,361 2525 25,230 2526 22,448 2527 28,720 2528 30,474 2529 29,515 2530 23,831 2531 30,837 2532 33,486 2533 26,674 2534 35,065 2535 26,522 2536 23,869 […]

lucidkarn@PR-EGAT

28 June 2021

การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า – สถิติรายปี

(หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ปี การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าลาว การไฟฟ้ามาเลเซีย การไฟฟ้ากัมพูชา ลูกค้าโดยตรง อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2512 2,335.72 613.20 15.91 – – 187.39 0.03 3,152.25 2513 2,743.95 785.95 30.22 – – 296.29 9.84 3,866.25 2514 3,165.55 930.98 47.86 – – 321.20 11.86 4,477.45 2515 3,679.14 1,235.30 9.69 – – 359.41 9.71 5,293.25 2516 4,420.42 1,574.66 0.53 – – 399.55 […]

lucidkarn@PR-EGAT

28 June 2021

ระบบส่งไฟฟ้า – สถิติรายปี

(หน่วย : วงจร – กิโลเมตร) ปี 69 kV 115 kV 132 kV 230 kV 300 kV 500 kV รวมทั้งสิ้น 2512 864.00 1,766.00 – 1,162.00 – – 3,792.00 2513 892.00 1,813.00 – 1,633.00 – – 4,338.00 2514 892.00 2,248.00 – 1,664.00 – – 4,804.00 2515 982.00 2,878.00 – 1,697.00 – – 5,557.00 2516 1,023.00 3,142.00 – […]

lucidkarn@PR-EGAT

28 June 2021
1 2
Skip to content