เขื่อนผาจุก

(จ.อุตรดิตถ์)

ความเป็นมา

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก หนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน สร้างปิดกั้นแม่น้ำน่าน บริเวณอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีเขื่อนสิริกิติ์เป็นแหล่งน้ำต้นทุน โดยเกิดจากความร่วมกันระหว่าง กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการระบายน้ำ ผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อนลงสู่ท้ายน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ตามเดิมต่อไป

ลักษณะเขื่อน

เขื่อนทดน้ำ
พื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อน
16,181 ตารางกิโลเมตร
ความกว้างสันเขื่อน
108.50 เมตร

ลักษณะโรงไฟฟ้า

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 เมกะวัตต์
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้ปีละประมาณ
91.26 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ติดต่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Skip to content