Unseen EGAT by ENGY ตอน อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงแบบอัตโนมัติ ตัวช่วยจัดการคราบตะกรัน นวัตกรรมสุดล้ำระดับ SOE Awards

Unseen EGAT by ENGY ตอน อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงแบบอัตโนมัติ ตัวช่วยจัดการคราบตะกรัน นวัตกรรมสุดล้ำระดับ SOE Awards           โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ส่งไฟฟ้าหล่อเลี้ยงความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลัก ด้วยการเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและเป็นโรงไฟฟ้าฐานที่สำคัญ (Base Load) ประกอบกับใช้ถ่านหินซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีราคาไม่แพง โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงต้องเดินเครื่องอยู่ในระบบตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีวันหยุด เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน แต่ทว่า ภายใต้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอดเวลานั้น มีปัญหาบางอย่างสะสมตัวอยู่ หากไม่ได้รับแก้ไขอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบถึงขั้นหยุดเดินเครื่องได้ !!!           ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินนั้น ต้องนำถ่านหินไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้เดือดจนกลายเป็นไอน้ำ และใช้ไอน้ำไปผลักกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จนผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดปัญหา“ตะกรันภายในหม้อน้ำ” ซึ่งตะกรันที่สะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น นอกจากจะทำให้หม้อน้ำสกปรกแล้ว ยังส่งผลให้ค่าความร้อนที่ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำลดลง จึงต้องใช้ปริมาณถ่านหินเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาค่าความร้อนให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้นตะกรันที่สะสมตัวหนายังมีโอกาสหลุดร่วงหรือตกกระแทกอุปกรณ์อื่น ๆ สร้างความเสียหายให้กับโรงไฟฟ้าจนต้องหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินได้ โรงไฟฟ้าจึงต้องควบคุมปริมาณสะสมของตะกรัน ด้วยการทำความสะอาดอยู่เสมอ           ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้ามีระบบปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ Water Cannon […]

Rapheephat Toumsaeng

13 March 2024

“บางปะกงโมเดล” เข้าถึงประชาชนเหมือนคนบ้านเดียวกัน การันตีด้วยรางวัล SOE Awards 2566

“บางปะกงโมเดล” เข้าถึงประชาชนเหมือนคนบ้านเดียวกัน การันตีด้วยรางวัล SOE Awards 2566          โรงไฟฟ้าบางปะกง เสาหลักระบบผลิตไฟฟ้า รองรับการเติบโตของเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชน ด้วยระบบนิเวศน้ำกร่อยของปากแม่น้ำบางปะกงที่มีน้ำจืดและน้ำเค็มผสมกัน ส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสูง ชุมชนโดยรอบจึงมีอาชีพหลักด้วยการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังและทำประมงพื้นบ้าน นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว อีกบทบาทหนึ่งของโรงไฟฟ้าบางปะกงก็คือ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เมื่อมีปัญหาร่วมแก้ไขจนเป็นที่มาของ “บางปะกงโมเดล” ที่เพิ่งได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการบางปะกงโมเดล          จากการที่ได้พบเห็นปัญหาด้านต่างๆของชุมชนปากแม่น้ำบางปะกง กฟผ. จึงได้ตระหนักว่า การฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะทำให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาหลากหลายโครงการจึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำบางปะกง โดยผนึกกำลังร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้รักท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งผลสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ได้นำไปสู่ “บางปะกงโมเดล” ต้นแบบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม ที่ทำให้ กฟผ. สามารถ“เข้าถึงประชาชน เหมือนคนบ้านเดียวกัน” กู้วิกฤตปลากะพงขาว สู่ศูนย์เรียนรู้บ้านลุงทิน          นายยงยุทธ ชื่นสมบูรณ์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปากแม่น้ำบางปะกง […]

EGAT

5 March 2024
Skip to content